Varför ville du börja jobba
på Itello?

Jag blev kontaktad angående möjligheter på bolaget vilket väckte mitt intresse. När jag läst på om verksamheten och träffat delar av företaget var det mycket som stämde – tillväxtbolag, avslappnad professionalism, starka nyckeltal, fortsatt stor potential osv. Att vara med på denna resa och jobba med  att få bort växtvärk, öka effektiviteten och skalbarheten samtidigt som den nuvarande verksamheten inte får bli lidande är utmanande och givande.

Vad är det bästa med att
jobba på Itello?

En bra blandning mellan det avslappnade och det professionella som jag skrev ovan tror jag är en stor nyckel. Bolaget har en väldigt bra position redan på marknaden, samtidigt är potentialen enorm både nationellt och internationellt. Det finns mycket att jobba med för att accelerera längs denna resväg vilket gör att det aldrig blir tråkigt.

Hur ser din arbetsdag på
Itello ut?

Handlar mycket om att förstå både helheten och detaljerna. Jag försöker vara med i alla möjliga sammanhang och möten, ställa frågor för att förstå själv och få andra att tänka i nya banor samtidigt som jag dokumenterar alla mina tankar och findings på en daglig basis. Denna vecka är tanken att detta förarbete skall mynna ut i det första definierade målet att driva mot.

 

Vad är det mest utvecklande
med ditt jobb?

Dels får jag lära mig om försäkringsbranschen vilket är nytt för mig, en viss skillnad från mina tidigare FinTech-uppdrag. Dels så får jag jobba med en massa kunniga människor och försöka utmana status quo samtidigt som jag lär mig vad som är möjligt och mindre möjligt med de förutsättningar som råder. En dag på jobbet här är dränerande mentalt på ett väldigt positivt sätt.

Beskriv Itello som arbetsplats med några ord?

Professionellt, växtvärk, potential, ostrukturerat och socialt.

tobias.hardeman@itello.se

Teamtailor

Employer branding från Teamtailor